værdikompas med sande værdier

Guide: Sådan laver du dit eget værdikompas ud fra dine sande værdier, og får balance og ro i livet

Jul 11, 2023

Hvis du føler dig slået ud af balance i livet, overvældet af angst eller stress, så er et værdikompas ud fra dine sande værdier, den bedste genvej til at komme på ret kurs. Et værdikompas viser dig, hvad der er vigtigt for dig i livet, og hvornår du virkelig er dig. Hvad du skal lytte til, og ikke mindst hvornår, så du kan føle glæde, varme og ro.

De fleste kommer ofte til at gå væk fra det, der i virkeligheden er vigtigt for os, for at please andre, undgå konflikter, eller for at leve op til andres forventninger. Som mennesker er vi langt hen ad vejen styret af normerne i samfundet, og ikke af vores sande værdier.

Dette på trods af, at vi sagtens kan være betænksomme og respektfulde mod andre, mens vi følger vores værdier. Omkostningerne, ved ikke at følge vores sande værdier, er til gengæld til at føle på. Vi bevæger os nemlig væk fra os selv, hver gang vi går væk fra vores værdier. Og når vi mister os selv, mister vi også evnen til at kunne være der oprigtigt og nærværende for andre.

Hvad er værdier?

”…det vigtigste af alt er at komme i en dyb kontakt med sine personlige værdier og at kunne handle i fuld integritet ud fra dem.”

Ole Fogh Kirkeby, Den Frie Organisation, 2009

Indenfor den narrative psykologi er netop dét, at følge værdierne og vores individuelle visioner og drømme for livet, det allermest afgørende for om vi trives eller ej. Det kan lyde simpelt at følge vores sande værdier, men det kan være både svært at finde ud af hvad vores sande værdier er, og også være svært at følge dem, fordi vi ofte blander dem sammen med, hvad vi føler vi”burde” gøre. Og ”burde’r” er sjældent værdier – i stedet er de bundet op på samfundets normer.

Samfundets normer er det, som verden omkring os og vores kultur dikterer er god skik. Det er ofte det, som gruppen omkring os, forventer af os. Som Foucault beskriver det, har normerne en usynlig magt over os. De fungerer ikke som et konkret ydre politi eller en ordensmagt, men er integreret i vores indre, som en indre dommer over rigtigt eller forkert. Vi laver altså hele tiden en selv-evaluering omkring vores væren og færden i verden ud fra de normer som vores samfund har etableret over tid.

Man kan kalde normerne for samfundets motorvej. Den vi automatisk ville køre ned ad, og pejle os efter, hvis vi ikke var hvert vores unikke væsen. Værdierne kan følge motorvejen, men de kan også lave afstikkere, så man må gå sin egen vej, for at komme “hjem til sit eget hus”.

Værdierne repræsenterer nemlig dig. De kommer fra dine erfaringer i livet, sammenblandet med den personlighed du har. De vigtige personer, du har haft i dit liv, har hver især haft deres værdisæt, som du har set op til og adapteret til dit eget værdisæt. Man får værdier fra dem man har holdt af, og som man kan mærke, gør noget godt for ens væren i verden. Det behøver altså ikke nødvendigvis at være fra din familie, du har dine værdier. Det kan også være fra din skolelærer, en helt i en tegneserie, en god ven i voksenlivet osv osv.

Personlighedsmæssigt kan dine værdier også komme fra dit temperament eller din krop – sådanne værdier viser dig, hvad der skal til, for at du kommer i ro, og føler dig forbundet til din fornemmelse for dig selv. Det kan være meget forskelligt fra krop til krop, fra sind til sind. Nogle bliver fyldt op af varme og god energi ved at gå en rolig tur i skoven, andre ved at være højintens med kammeraterne på fodboldbanen.

Hvordan skelner du mellem dine sande værdier og samfundets normer?

Meget forsimplet kan man sige, at normerne er det, som andre forventer af dig, noget ydrestyrende, og dine værdier er det, som er rigtigt for dig selv.

Mange gange er værdierne og normerne i god overensstemmelse, fx:

Du ankommer til en stor familiefest. Normen tilskriver, at du hilser på og giver hånd, når man ankommer til en familiefest. Så betegnes man som høflig. Man kan også have en værdi, der på samme måde lægger vægt på at give hånd og hilse på alle, fordi det er en måde, at vise den anden at man har en interesse i at møde dem og være åben for at lære folk at kende, når man er til en fest.

Men andre gange kan værdierne være modsatrettede med samfundets normer, fx:

Normen er, at jeg skal rundt og hilse på alle til familiefesten, men mit spædbarn er træt og sensitiv overfor så mange stimuli, og min værdi omkring at passe på ham, fortæller mig, at jeg burde trække mig lidt til side og give ham lidt tid til at vænne sig til situationen, så jeg ikke starter med at hilse på.

Når vores værdier er modsatrettede med hinanden eller med normerne i samfundet, som i sidste eksempel, opstår der helt automatisk et ubehag. Det hedder kognitiv dissonans i psykologien, og betyder at vores indre er i konflikt. I ovenstående situation, kunne du fx have trukket dig lidt til side, men siddet og grublet over, hvad andre mon ville tænke om dig, nu hvor du ikke hilste på med det samme. Eller du kunne have taget hilse-runden, og hele tiden have et ubehag i maven over, at du overskred din lilles grænser.

“Især som nybagte mødre oplever vi en hel del kognitiv dissonans, fordi vi ikke bare kan fortsætte ned ad den gamle “pleaser”vej. Der opstår en masse indre dilemmaer: Kan jeg tillade mig at sige til mine forældre, at de ikke må holde baby til at starte med? Kan jeg sige stop til en andens barn, der river i mit barn? Kan jeg bede om hjælp, når jeg plejer at være en stærk selvstændig kvinde?”

Anne Rom, Forældrestart

Du kan kende forskel på hvad der er din indre sande værdi, og hvad der er normer, ved at mærke, hvornår du har en varm, kærlig følelse i kroppen, måske endda på trods at et ”burde” der hjemsøger dig imens. Når du føler dig i kontakt med dig selv, og virkelig er tæt på en ren fornemmelse af dig selv, og føler dig veltilpas – så er du i gang med at følge din sande værdi. Denne følelse kommer dog ofte først bagefter du har trodset angsten.

Hvordan laver du dit eget værdikompas

Et værdikompas er ret konkret. Det er 5 punkter på en cirkel, der hver især repræsenterer en overordnet kerneværdi du har. De 5 punkter indeholder derunder hver især både under-værdier, og også aktiviteter og konkrete eksempler på, hvordan du praktiserer din værdi.

Ligesom et kompas, hvor syd og nord er modpoler, så kan værdierne også være modpoler. Fx kan du have en værdi om selvudvikling, som primært består af aktiviteter alene: at filosoferer, mediterer, tage dig selv alvorligt og stå op for dig selv, læse bøger etc., samtidig med at du kan have en værdi om fællesskab, grin og sjov, der indeholder aktiviteter med andre: at feste, være fjollet, have selvironisk humor og tage let på tingene.

Så lad det ikke komme i vejen for dig, at du finder modsatrettede værdier, når du begynder at brainstorme på dit eget værdikompas.

Start med at læse nedenstående liste langsomt igennem og skriv det ned på et blank stykke papir hver gang du føler en indre ressonans med den værdi du læser. Hvis nogle af værdierne minder om hinanden, så skriv dem tæt på hinanden. Popper der flere værdier op hos dig, så skriv dem endelig også ned.

Stille og roligt begynder der at danne sig nogle grupperinger af de værdier, du kan se dig selv i. Prøv at samle dem i grupper, så du har 5 eller 6 grupperinger og find så en overskrift for hver gruppe: den kerneværdi der repræsenterer grupperingen. Sæt disse 5-6 kerneværdier ind på din cirkel – ligesom nord, syd, øst og vest er sat ind på cirklen i et kompas – og skriv de tilhørende ”under-værdier” under hver kerneværdi, så du tydeligt kan se hvad din kerneværdi repræsenterer.

Sæt dem ind, så ”naboerne” på cirklen passer bedst muligt sammen. Det giver et bedre overblik.

Liste over sande værdier:

Værdier som kærlighed, familie, tryghed og anerkendelse, betegner jeg som basale behov, og er derfor ikke listet her. Ovenstående værdier handler mere om, hvordan vi får disse basale behov opfyldt.

Hvordan udlever du så dine værdier og følger dit indre værdikompas?

Under hver kerneværdi brainstormer du på forskellige eksempler fra dit allerede levede liv, hvor du har praktiseret værdien. Fx kan kerneværdien være ”fællesskab”, og de praktiske eksempler kan være ”at blive til min søns fodboldtræning i stedet for at tage hjem efter aflevering”, eller ”at rejse rundt på hostels, for at møde en masse mennesker fra andre kulturer, der også elsker at rejse”. Som du kan se, kan eksemplerne være vidt forskellige.

Er du nybagt mor, vil eksemplerne ofte være noget, som du ikke kan praktisere, som livet ser ud lige nu. Det kan være frustrerende at kigge på, men det er lige netop ved denne her øvelse, at du som nybagt mor kan finde ud af, hvordan du kan komme tættere på dig selv, og et liv i balance, trods din nye livssituation.

Her er kunsten, at se om du kan finde på nogle muligheder for at praktiserer din værdi i den hverdag du har til rådighed lige nu. Fx, hvis din værdi er “naturen” eller “eventyrlyst” og du plejer at praktiserer den ved vandring eller andre ture i naturen, kan en halv time med baby i bæreselen i skoven, være guld værd og bringe dig tættere på dig selv.

Hvis værdien er ”fællesskab, fest og farver”, og du plejer at tage på festival eller feste løs i byen natten lang, så kan du stadig opfylde lidt af din værdi, ved at lave nogle af de ting du synes netop er sjovt ved festivallen/byture. Fx kan du praktisere din værdi ved at invitere nogle sjove venner over til et spil kongespil i haven, eller tage baby med ud i bæreselen til en summende festivalsbegivenhed om dagen i mindre skala, hvor du lige mærker suset af fællesskabet, fest og farver nogle timer.

Det er kun fantasien, og ofte et for højt ambitionsniveau, der sætter grænser. Jeg håber jeg med denne artikel har kunnet give dig støtte og opbakning til at turde at stå ved dine egne værdier og gøre det som lige netop er det rigtige for dig.

De bedste hilsner

Anne

PS: Har du lyst til hjælp med at lave dit eget værdikompas, så tøv ikke med at kontakte mig, eller skriv dig op til et af mine kommende online kurser.

[ba_advanced_divider active_element=”text” use_shape=”on” shape_color=”#00310B” _builder_version=”4.19.1″ _module_preset=”default” background_color=”#F3FFEB” global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”3.0.0.0″ /]

Flere blogposts til dig

Den glemte mor-intuition

Den glemte mor-intuition

– At lytte med hjertet og ikke kun med hjernen En klient beskrev for mig, hvordan hun var blevet rådet af...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!